Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

Akceptuję
Lenovo PC Platinum Partner
 1. Strona główna
 2. > Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Thinkpoint§ 1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług.
 2. Sprzedawca - Green Hills Sp. z o.o. Al. Solidarności 19, 83-110 Tczew, NIP: 585-141-91-96, REGON: 220080313
 3. Sklep Internetowy – witryna Sprzedawcy pod adresem: www.thinkpoint.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 5. Produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego, który może zostać zakupiony przez Klienta.
 6. Usługa – udostępnienie przez Sprzedawcę Produktu Klientowi.
 7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny Sklepie Internetowym.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • a) adres poczty elektronicznej: biuro@thinkpoint.pl  
  • b) numer telefonu: +48 723 789 000     
  • c) formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.thinkpoint.pl
 5. Wszelkie inne formy kontaktu ze Sprzedawcą nie będą skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a odpowiedź będzie jedynie wyrazem dobrej woli Sprzedawcy.
 6. Zmiana formy kontaktu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca oświadcza, że Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. O zmianach Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się informować Klientów poprzez informację umieszczaną w Sklepie Internetowym oraz na adresach mailowych Klientów posiadających Konta.
 9. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 10. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 11. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
 12. Do założenia konta lub zamówienia towaru bez jego zakładania wymagane jest podanie niezbędnych danych:
  • a) Dla osoby fizycznej będą to: Imię i nazwisko, adres (nr domu/lokalu, ulica, miasto, kod pocztowy) oraz dane kontaktowe.
  • b) Dla firmy będą to: Nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres (nr lokalu, ulica, miasto, kod pocztowy) oraz dane kontaktowe.
  • c) Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 13. Sprzedawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Klienta w przypadku podania przez Klienta danych osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów.
 15. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nierozpoczęciem świadczenia Usług.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Sklepie Internetowym promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest każda czynność Klienta prowadząca do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest do Korzystania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i zasadami netykiety oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności oznacza to zobowiązanie do:
  • a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa autorskie, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • c) niedoprowadzania do obrotu danymi osobowymi innych Klientów,
  • d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego technicznego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego niszczącego oprogramowania lub urządzeń tego rodzaju,
  • e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.§ 4
Zamówienie

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Po dokonaniu Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 4. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Dniem zakończenia Umowy o prowadzenie Konta jest dzień otrzymania przez Sprzedawcę wystosowanego przez Klienta żądania usunięcia konta. Wskazane żądanie może zostać dokonane poprzez metody kontaktu wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie zrzeka się odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.§ 5
Dostawa

 1. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza Klientowi za pomocą firm kurierskich. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w oddziale firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Sprzedawca zrzeka się odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy przewozowe.
 3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie lub kradzieży jej zawartości.§ 6
Płatność

 1. Za poszczególne Usługi oferowane przez Sprzedawcę należne mu są opłaty zgodne ze wskazanymi w Sklepie Internetowym. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Klient może dokonać opłaty w jednej z form wskazanych poniżej.
 3. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy możliwa jest zapłata gotówką.
 4. Dopuszczalna jest również zapłata w trybie przelewu na konto Sprzedającego. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta w toku składania Zamówienia, po zakończeniu tej procedury wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. W tytule zapłaty należy podać wskazany w mailu numer zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpływu na konto Sprzedającego. Od momentu dokonania zakupu do wpłaty gotówki na konto nie powinno minąć więcej niż 24 godziny. W przeciwnym wypadku obsługa sklepu może anulować zamówienie.
 5. W przypadku opłacenia pełnej kwoty kurierowi w momencie odbioru możliwa jest płatność za pobraniem.
 6. Klient może dokonać płatności przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayU.pl. Serwis PayU jest wykorzystywany przez firmę zgodnie z warunkami prawnymi tego serwisu.
 7. Klient może dokonać płatności kartą kredytową jednego z następujących operatorów PayU.pl:
  • a) Visa
  • b) Master Card
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Sprzedawca przystępuje do jej realizacji Usługi.
 9. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 5 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 10. Sprzedawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres mailowy Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.
 11. Ewentualny Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku ze zwrotem.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.§ 7 
Prawo odstąpienia 

 1. Prawo odstąpienia dotyczy Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz Osoby Fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Konsument lub Osoba Fizyczna opisana w §7 pkt.1 ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Osoba Fizyczna opisana w §7 pkt.1 wszedł/weszła w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 
 3. Konsument lub Osoba Fizyczna opisana w §7 pkt.1 może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Odstąpienie winno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta ze Sprzedawcą wskazanych w paragrafie drugim pkt 4 niniejszego Regulaminu. 
 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wyjątek stanowią dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia. 
 7. Prawo odstąpienia nie dotyczy sprzętu skonfigurowanego specjalnie pod określonego klienta. § 8
Niezgodność Produktu

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wad rzeczy sprzedanej reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać za pomocą firmy kurierskiej/Poczty Polskiej lub osobiście na adres Sprzedającego. Preferowaną formą pisma będzie skorzystanie z formularza odstąpienia dostępnego na stronie Sprzedającego.
 2. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Nie odniesienie się będzie traktowane jako uznanie reklamacji.
 3. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. W celu realizacji gwarancji Klient udaje się do placówek serwisu producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę o ile naprawa albo wymiana nie są niemożliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.§ 9
Dane osobowe

 1. Klient rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w sposób opisany w “Polityce ochrony prywatności”, której treść jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Funkcję tę może powierzyć innemu podmiotowi.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta wykorzystywane są do prawidłowej realizacji Usługi.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Usłudze. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 5. W przypadku ponownego składania zamówienia przez tego samego Klienta, formularz zamówienia może wypełnić się automatycznie; dane Klienta są przechowywane na jego urządzeniu.
 6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych stronie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze dwustronnych rozmów i negocjacji.
 4. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.