Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Green Hills spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (adres: Al. Solidarności 19 83-110 Tczew)dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.